Slik ser utbyggeren for seg kvartalet i sentrum

foto