Farmasøyt i Levanger mener det har vært avgjørende å delta i utviklingen av Helseplattformen

foto