Helseplattformen: Tre kreftpasienter fikk forsinket behandling