Ny rapport fra Helsetilsynet: Mener at videre utrulling av Helseplattformen i Midt-Norge bør stanses inntil feil er rettet