Av:
  • Roger M. Svendsen

Absolutt koronafritt

Sykehuset Levanger har ingen koronapasienter, og heller ingen ansatte som er berørt av viruset. Foto: Anders Vinje