Statens vegvesen ønsker nemlig å fjerne den geografiskeinndelingen av kjennemerkeseriene på bilskilt. Dermed kan det bli slutt på åkunne se i hvilke landsdel bilen er førstegangsregistrert. XL kjennetegnerbiler som er førstegangsregistrert i Levanger. Det gjør også XK.

Snart tom for tall

Målet er å erstatte denne ordningen med en nummerserie for helelandet.

– Helt konkret hvilken nummerserie vi vil begynne på er ikkesikkert enda, men skiltene vil se ut som i dag, sier seksjonssjefen Heidi Øwreved kjøretøyregistreringen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Hovedårsaken til ønsket om en endring er at veivesenet holder påå gå tom for firesifferserien i visse distrikter, opplyser Øwre.

Iverksettes i løpet av året

Høringsfristen for forslaget går ut den 21. januar.

– Vi legger til grunn at vi får gjennomslag den 21. januar. Dentekniske løsningen er ikke klar enda, men så fort det er på plass vil vi kunnesette i gang. Vi snakker i løpet av året, sier Øwre.