Ødeleggelsene etter tyfonen på Filippinene er så store at Erlend Johannesen fra Levanger sliter med å komme seg tilbake til Tacloban der barnehjemmet til Streetlight en gang sto.

–  Det er vanskeligere å komme inn i byen enn vi trodde. Erlend jobber nå med å skaffe transportmidler. Han leter også etter et permanent bosted til familien i nærheten av Tacloban. Det er for utrygt å bo i selve byen, så det er mye logistikk som må på plass før de kan reise inn, forteller styreleder Robert Hoven til NRK Trøndelag.

Erlend Johannesen befinner seg i byen Davao sør på Filippinene. Herfra prøver han etter beste evne å organisere arbeidet med å bygge opp et nytt barnehjem på naboøya i byen Tacloban. Ifølge NRK var iveren etter å komme gang så stor at trønderen framskyndet reisen to ganger. Familien pakket kofferten og reiste sørover allerede 22. desember.

–  Erlend og familien har feiret jul på barnehjemmet hvor de evakuerte barna fra Streetlight nå bor. Det har vært en fin feiring, men for Erlend handler det nå om å komme i gang med byggingen, sier Hoven.

Det nye barnehjemmet skal settes opp i betong for å tåle en ny storm. I tillegg skal den medisinske avdelingen oppgraderes. Målet er at barna skal være tilbake til skolestart  i juni.