De siste årene er stadig flere rusede bilister blitt stoppet av politiet. I hver fjerde dødsulykke på norske veier har føreren vært ruspåvirket.

Sjefen for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, er bekymret over utviklingen.

– Vi har aldri tidligere stoppet så mange førere i trafikkontroller som kjører med ulovlig rus, som i 2013. Økningen sammenlignet med 2012 er på 5 prosent, og fra 2011 på hele 30 prosent, sier UP-sjefen til VG.

Tall fra Statens vegvesen viser at føreren var ruspåvirket i 24 prosent av alle dødsulykkene fra 2005 til 2012.

Totalt mistet 191 personer livet på norske veier i 2013, 46 flere enn i 2012. for høy fart etter forholdene eller fartsgrensen var en medvirkende årsak til 45 prosent av dødsulykkene i fjor. Manglende bruk av bilbelte er også farlig.

– Mens 95 prosent av alle bilførere bruker bilbelte, er det over 40 prosent av dem som omkommer i trafikken, som ikke har brukt bilbelte, sa veidirektør Terje Moe Gustavsen 1. januar i sin oppsummering av dødsulykkene på norske veier i 2013.

Ifølge UP-sjef Runar Karlsen er det for tidlig å gi en velbegrunnet årsak til økningen i fart og rus.

Sammen med Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunen og de største bykommunene skal Statens vegvesen på nyåret legge fram en ny tiltaksplan for trafikksikkerhet for 2014-17. (©NTB)