Enige om å undersøke påstandene om anbudsjuks i Verdal

foto