En tilfeldig epost og to gode venninner var alt som skulle til for å gjøre Asker-veterinæren til levangsbygg

foto