Boligbrann på Gjemble - ingen mistanke om noe kriminelt

foto