Dette huset gikk for 4,4 millioner. Se oversikten over eiendommene som har skiftet eier i april.

foto