Andreas Jenssen Hjelmstad, gruppeleder for Levanger Høyre, mener et samlet Trøndelag kan like godt styres fra Søndre Innherred og Stiklestad som Steinkjer.

I en pressemelding ramser Hjelmstad opp seks argumenter for at fylkesbyråkratene kan være plassert i dette området.

  1. Sintef viser konsekvent til aksen Orkanger – Verdal, samt kystkommunene når det er fokus på fremtidig vekst og næringsutvikling i Trøndelag.

  2. Innherred Samkommune, Levanger og Verdal er det tettest befolkede område i Nord-Trøndelag og det største arbeidsmarkedet med 34 000 innbyggere. 10 minutters reising skiller de to kommunesentrene Levanger og Verdal.

  3. Landets tredje største industripark ligger i Verdal, Levanger har både høyskole og sykehus.

  4. Historiske Stiklestad ligger her og en av landets eldste trehusbyer som er vernet av Riksantikvaren ligger i Levanger.

  5. Innherred Samkommuene er allerede i dag, landets største landbrukskommune, primærnæringene er viktig i Trøndelag.

  6. Søndre Innherred ligger midt i mellom Trondheim og Steinkjer med en times reiseavstand begge veier.  Det bor 80 000 mennesker i aksen Stjørdal-Steinkjer.

Bør samles til en region

– Et samlet Trøndelag vil styrke Trondheimsregionen og omlandet ytterligere.  Vi bør nok alle i Trøndelag være mer opptatt av og styrke regionen vår både nasjonalt og internasjonalt i stedet for å være opphengt i gamle tanker om konkurranse, følelser og fordeling av vekst, sier Hjelmstad i pressemeldingen.