– I tillegg til dette er det andre fag innenfor helse som er på tur inn i senteret, sier daglig leder Odd Einar Aarmo til Trønder-Avisa.

Boliger og næringsareal

Til våren starter Berg Eiendom utbyggingen av første etappe, som omfatter 3000 kvadratmeter næringsareal. Av dette skal 1000 kvadratmeter bli helsesenter. Det er regulert inn 120 boenheter, og i første byggetrinn skal det bygges 39 boenheter.

Boligsalget starter januar

Salgsstart er satt til 19. januar og byggetiden er stipulert til å ta 18 måneder.

– Vi har 100 interessenter på vår liste. Det følger ingen forpliktelser med dette, men samtidig forteller det noe om intersessen, sier Aarmo.