Intrum Justitia har hentet tall fra Statistisk sentralbyrå over gjennomsnittlige bankinnskudd blant nordmenn i alderen 17-34 år, hvor unge nordmenn i snitt hadde 87 800 kroner i banken ved innganen til 2013. Ungdommene i Norge med mest penger på bankkontoen holder til i vestlandskommunen Eidsfjord, der de i snitt har 143 700 kroner i gjennomsnittlig bankinnskudd.

Foran Steinkjer

I Verdal har ungdommen i snitt 71 300 kroner i banken, noe som gir en økning på 6,3 prosent fra i fjor. Blant de andre kommunene i nærområdet er det i Inderøy som "leder", med et snitt på 90 400 kroner. Ungdommene i Levanger har 81 100 kroner i gjennomsnitt, og ei økning på hele 13 %. Stjørdalingene har et gjennomsnitt på 75 300 kroner, mens Steinkjer ligger på 65 900 kroner.

Vanskelig boligdrøm

Egenkapitalene til ungdommene i Norge gjør det dog vanskelig for de fleste å kunne kjøpe seg en egen bolig.

– Det er selvsagt veldig bra at unge personer har penger i banken, men dessverre er det mange som mangler egenkapital til å kjøpe sin egen bolig. De som ikke har bemidlede og hjelpsomme foreldre, kan bli fristet til å ta opp forbrukslån for å oppfylle egenkapitalkravet, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia til Nettavisen NA24.