Stenger E6-strekning. Her blir det omkjøring fra mandag kveld.

foto