Ambisjonen er å øke antall studenter betydelig: – Hva skal til?

foto