Se opp for rådyr og elg i trafikken. Flere kollisjoner mellom bil og dyr.

foto