Skogningen falt på glatta - gjorde det hun absolutt ikke skal gjøre

foto