Sykemeldt som lærer - friskmeldt som sekretær

foto