Halvor Holmli fra Levanger, som er direktør for Kompetansesenterfor distriktsutvikling,  en av medlemmenei ekspertutvalget. Han mener det er viktig at kommunereformen ikke baseres påsynsing og følelser.

– Det er lett å komme borti følelsesområdet, i forhold til posisjonerog rådhus, sier Holmli. Han har tidligere uttalt at Levanger og Verdal bør gåsammen om å utrede en sammenslåing til begges beste.

Møttes for første gang

Tirsdag møttes ekspertutvalget som skal jobbe medkommunereformen for første gang.

Statssekretær Jardar Jensen tok imot utvalget.

– Dere representerer god og allsidig kompetanse påkommunesektoren, både teoretisk og praktisk. Vi har stor tillit til at arbeidetvil bli nyttig i den videre prosessen, både for det som skal gjøres sentralt oglokalt, sa Jensen til utvalget.

Presenterer reformen til våren

Ekspertutvalget skal levere første delrapport i løpet av våren.Her skal de se på hvilke kriterier som må være på plass for at kommunene skalkunne få nye oppgaver og mer selvstyre.

Ekspertutvalget