– Det er naturligvis en fare for store ødeleggelser, sier Ibenholt.

Han viser til at det i Lærdal var en kombinasjon av brann og veldig sterk vind.

– Et sånt scenario vil kunne oppstå mange steder, sier han.

I Norge er det minst 180 områder med tett verneverdig bebyggelse i dag. Ibenholt mener det første som må gjøres for å bedre brannsikkerheten for disse, er å lage en brannsikringsplan.

I november i fjor sendte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ut en spørreundersøkelse til 72 brannvesen i Norge, der målet er å kartlegge hvor langt disse er kommet i arbeidet med å lage en brannsikringsplan for områder med verneverdige trehusbebyggelse.

– Vi har sett på noen av resultatene. Men de må tolkes og bearbeides litt før de kan brukes, sier Ibenholt.

Riksantikvaren har i etterkant av brannen i Lærdal forsøkt å finne ut hva som er ødelagt innenfor det verneverdige trehusområdet.

– Etter det vi erfarer, er det et fredet anlegg som besto av to bygninger, i tillegg til to bygninger innenfor verneområdet, som har brent, sier Ibenholt. (©NTB)