Det er duket for fem dagers hard strid om asfalt og bøter i hundremillionersklassen når rettssaken som entreprenørselskapet NCC har anlagt mot staten, starter mandag.

Selskapet nekter å godta Konkurransetilsynets forelegg på 140 millioner kroner for ulovlig asfaltsamarbeid. Staten svarer på sin side med å heve boten med 50 millioner.

Utgangspunktet for striden er det ulovlige prissamarbeidet om asfaltkontrakter som NCC og Veidekke i årevis drev i Trøndelag, som ble avdekket av Konkurransetilsynet i fjor.

I fire år utvekslet ansatte i de to selskapene informasjon om hverandres anbud, priser og annen strategisk informasjon, blant annet for å holde andre konkurrenter unna. Prissamarbeidet kan ha ført til at staten betalte langt mer for arbeidet som ble utført.

Utro tjener

Ingen av selskapene bestrider faktaene i saken. Veidekke ble ilagt et gebyr på 220 millioner kroner, men slapp å betale fordi selskapet selv gikk til Konkurransetilsynet med informasjon som førte til at saken ble avdekket.

NCC har derimot ikke akseptert forelegget. Selskapet hevder saken dreier seg om en utro ansatt som opptrådte på egen hånd i strid med instrukser og opplæring. I april i fjor valgte selskapet derfor å bringe saken for retten, først og fremst for å klarhet i hva selskapet kunne gjort annerledes.

– Det ulovlige samarbeidet ble utført i strid med NCCs interesser. Saksøkerne har heller ikke hatt noen gevinst eller fordel som følge av samarbeidet, heter det i sluttinnlegget til selskapets advokat Anders Ryssdal.

Forskjellsbehandling

I retten vil han hevde at Konkurransetilsynet ikke har foretatt noen reell konkret vurdering av forholdene i saken.

Han mener også at forelegget er satt altfor høyt, og at det har skjedd en «urimelig og ubegrunnet» forskjellsbehandling av de to selskapene siden Veidekke slipper å betale.

Staten ved regjeringsadvokaten vil på sin side argumentere med at foretak kan anses ansvarlig for brudd på konkurranseloven selv om ledelsen verken utførte eller kjente til ulovlighetene.

NCC er dessuten bøtelagt for lignende forhold både i Sverige og Finland, og konkurransereglene åpner for at boten kan forhøyes ved gjentatte overtredelser, påpeker regjeringsadvokaten i sitt sluttinnlegg.

Staten legger derfor ned en påstand om at forelegget til NCC oppjusteres med 50 millioner til 190 millioner kroner.

Det er satt av fem dager til saken. (©NTB)