Hele nyttårsaften og frem til 1. januar klokken 06 bledet sendt rundt 18.5 millioner tekstmeldinger (SMS) og rundt 628000bildemeldinger (MMS) i Telenors nett.

– Selv om bruken av tekst- og bildemeldinger er noe reduserti forhold til for bare noen få år siden, sender vi fortsatt mangenyttårshilsener med mobiltelefonen. Bruken av sosiale medier – Facebook.Instagram og Twitter – blir mye brukt, og det skal nok godt gjøres å slåtidligere års toppnoteringer på nærmere 29 millioner tekstmeldinger og over 2millioner bildemeldinger på nyttårsaften.- Nyttårsaften 2012/13 hadde vi rundt19,9 millioner tekstmeldinger og 660.000 bildemeldinger, mens vi registrertenærmere 21,8 millioner tekstmeldinger og vel 667.000 bildemeldinger i Telenorsnett året før, sier Per Aril Meling, informasjonssjef i Telenor Norge.

Liten nedgang

– Årets tall viser en liten nedgang fra fjorårets, men viser at nordmenns nyttårshilsen via SMS- og MMS-meldinger fortsatt er populært. Folk gjør seg flid, og mange bruker lang tid på å lage en artig og fin bildemelding fra en av kveldens begivenheter. Det høyeste nivået SMS-meldinger var rundt kl. 0015 med 1036 meldinger i sekundet, og MMS-meldingene nådde et høydepunkt like før kl. 01.00, med 37 meldinger i sekundet.

Bildemeldinger

Etter at sosiale medier – i første rekke Facebook, Instagram og Twitter – har entret arenaen, ser vi reduksjon i antall sendte bilde- og tekstmeldinger.

– Høyest datatrafikk inntraff rundt kl. 0045, men datatrafikken i juledagene, inklusiv nyttårsaften, er mindre enn øvrige dager, konstaterer informasjonssjefen. Data på årets nyttårsaften ligger allikevel 73 % over fjorårets. Dette skyldes den generelle økningen i løpet av året, sier Meling.

– Antallet bildemeldinger er fremdeles høyt på nyttårsaften, og viser at det er mange som bruker mobilen som verktøy når de sender ønsker om et godt nytt år, sier informasjonssjef Meling.