Norsk Melkeråvare, avdelingen i Tine med ansvar for markedsregulering, varsler melkemangel i januar, februar og mars til tross for oppjusterte kvoter fra nyttår, melder Nationen.

Nå kutter Landbruksdirektoratet i tollen på melkepulver slik at etterspørselen etter melk kan dekkes med importerte varer. Reduksjonen i tollsatsene skal åpne for at importvarene får omtrent samme pris som norske varer.

Flytende produkter og ost har høyest prioritet når det er melkemangel. Melkepulver som brukes i industrien, har lavest prioritet.

Nå har direktoratet vedtatt nye og ekstraordinære tollsatser på 3,80 kroner per kilo for pulver av skummet melk og 0,60 kroner per kilo for helmelkpulver til «tilskuddsberettigede RÅK-varer».

Ifølge Landbruksdepartementet henger melkemangelen sammen med lavere produksjon enn hva prognosene tilsa. Seksjonssjef Jens Tjentland sier at han ikke kjenner til at noe slikt har skjedd før.

Vedtaket om tollkutt gjelder fram til 31. mars.