Vil leve opp til suksessen for 13 år siden og satser stort for å få det til