Først blir det bitende kaldt. Så kommer et værskifte