Denne saken er kanskje viktigst for deg som ikke leser den her