De flytter 100 meter i luftlinje. Se eiendomsoverdragelsene i vårt område

foto