Trafikkulykke på Åsen - en person får behandling av helse

foto