Vegvesenet reagerer: Skiltet tar for mye av utsikten til sjåføren