Vil begrense antallet som besøker fjellheimen

foto