Beskylder helsetopper for feilinformasjon om Helseplattformen

foto