Trafikkulykke - trailer kjørte i bakenden på personbil