Er sikkerhetsklarert herfra til månen - men må hjem til Vømmøl