– Helt avhengige av dette, slik at ikke fastlegeordningen kollapser fullstendig