– Hei, vi er to arkitekturstudenter ved NTNU i Trondheim som for øyeblikket skriver en masteroppgave.

Slik innleder Vilde Myrhaug fra Asker og Nora Næssén fra Grimstad en henvendelse til Innherred. De ønsker seg lokalbefolkningens hjelp for å få et innblikk i hvordan Verdalsøra og Verdal sentrum blir brukt av de som bor i Verdal.

I den forbindelse har de laget en spørreundersøkelse, som du finner her, og som ikke tar lang tid å gjennomføre.

Vil bevare

De forteller at målet med oppgaven er å se på hvordan «Matsenteret» (altså bygget som i dag huser Coop Mega) i Nordgata 14 kan revitaliseres for å bidra til verdiskapning og styrking av lokalmiljøet.

– Vi ønsker å ta utgangspunkt i den eksisterende strukturen og utforske mulighetene for transformasjon, påbygg, delvis riving og bevaring av det sentralt plasserte området i Verdal. I tillegg ønsker vi å se på alternativ bruk av bygget på en måte som styrker lokalsamfunnet, opplyser Næssén og Myrhaug.

Mega-butikken i Verdal er utgangspunktet for en ny masteroppgave ved NTNU. Foto: Tor Ole Ree

Arkitekter har et ansvar

De fremhever at det er avgjørende å vurdere alternativ til riving, og at målet deres er å skape en attraktiv møteplass for lokalbefolkningen og bidra til «sentrums nye gågate og kulturakse».

– Vi har en overbevisning om arkitekters ansvar for å bidra til ombruk av eksisterende bygg og konstruksjoner, og ønsker å bevare miljømessige og historiske verdier, beskriver duoen.

I forprosjektet til masteroppgaven sin konstaterer de at tomtene i den planlagte kulturaksen til Verdal kommune er prosjektert til å bli boligbygg med næring i første etasje.

– Disse funksjonene bidrar ikke nok til denne kulturaksen. Derfor vil vi undersøke lokalbefolkningens behov, skriver Myrhaug og Næssén.

Historie og fremdrift

Å rive og bygge nytt som er vanlig praksis mange steder fører til store mengder avfall, energibruk, negativ miljøpåvirkning og er ikke bærekraftig, og arkitekter kan bidra til å snu trenden, mener de.

Studentene har gjort seg godt kjent med Verdals sentrumshistorie og nåsituasjon, og påpeker blant annet et svakt kollektivtilbud som fører til stor bruk av bil i sentrum og dermed et stort behov for parkeringsplasser i sentrum.

De skal ha en prosjektvisning i mars og en ny en i april, da forarbeidet også skal leveres til sensor. Så er det innlevering i midten av mai, med montering og åpning av en utstilling rett før 17. mai. Videre blir det presentasjon av arbeidet og diplomseremoni i slutten av mai.