Slik gikk det etter vannlekkasjen på sykehuset torsdag

foto