Voldelig mann ble forsøkt lagt i bakken på utested i sentrum