Tog sperret sporet på Trønderbanen. Passasjerer måtte fraktes med drosje