Utbyggerne mener formannskapets vedtak strider mot loven