Roser trafikanter etter dødsulykke på E6: - Det ble ytet førstehjelp av høy kvalitet