Får filmstøtte: «Her blir bygdefolkets stemme løftet frem og tatt på alvor»