Hakke Hakkespett i Levanger med en skrue løs?

foto