– Det er fortsatt nødvendig å ha skjerpet pandemiberedskap

foto