Kom med grusomme fortellinger som han vegret seg for å snakke om i kirka