Det sa poff, og så stod flammene rundt førerhytta

foto