Må fortsatt regne med forsinkelser etter at tog sperret linja