– Det blir smurt for tynt utover. Det går utover unger, og ikke minst ansatte

foto