Det er ikke mye igjen av det gamle utbygget på Amfi som gikk under navnet Dansbanan. Nå skal det i stedet bli en stor uteservering i forlengelse av Ørens Meieri. Verdalingen skrev om at rivningsarbeidet skulle ta til 17.januar, og da ble det anslått at det ville ta om lag en måned å få bort dansbanan, men det ser ut til å gå fortere enn det.